Warm geld


Helpt u mee dit project te financieren?


Er zit aardig wat tijd in het uitgeven van de weekspreuken. Gemiddeld is vijf ā zes uur nodig om een spreuk te componeren, instrumenteren, de muziek in een muzieknotatie programma te zetten, te lay-outen, corrigeren en vervolgens geschikt te maken voor de website.

De 2e helft!

De weekspreuken zijn nu voor de helft klaar. Een schenking van de IONA stichting heeft dit mede mogelijk gemaakt. Voor de 2e helft kunt u helpen met een gift waardoor ik uren kan vrij maken om verder te gaan met het toonzetten van de spreuken.

Donaties kunnen naar:

NL42 TRIO 0786 7066 27
t.n.v. I.P. Römer
te Winsum
O.v.v. van: 'de weekspreuken op muziek!'

Of klik op de button voor een donatie via PayPal:

Heb je een voorliefde voor een bepaalde weekspreuk vermeld dat er dan bij, dan weet ik nog preciezer waar de schenking naar toe gaat!

Ter indicatie. Zou ik als beroeps musicus mijn werkelijke uren rekenen, dan zou een enkele compositie ca. 200 euro bedragen. Maar elk bedrag dat u schenkt, hoe klein ook, werkt stimulerend en draagt bij tot het tot stand komen van deze muziek op de weekspreuken!