Back
Next

Arabian Groove


A musical fantasy to handshake East  & West. Written during the so called 'War on terror' on 2002

(The typicial Eastern thing starts from 3'40 (page 17) and further on.)

Project uitgevoerd op 5 mei Bevrijdingsdag in Groningen in de Gasunie met Harmonie 67 en enkele basisschool klassen die in een toneelstuk de muziek verbeeldden.